این آخر هفته کلی موسیقی جدید منتشر شد، در اولین پست پیرامون موسیقی می خوام به ترکی که خیلی محبوب بوده بپردازم. ترکی که در پلی لیست های