در لیست بالا، سه VPN برای دسترسی ایمن به اینترنت به شما معرفی کردم. حتما مد نظر داشته باشید که اکانت های متفرقه که به شما در فروشگاه های موبایل ارائه می شوند هیچ کدام امن نیستند و چون برروی vps های داخلی سوار شده اند کل ترافیک شما قابل مشاهده است.